MB Gruppen

MB Gruppen

om Gruppen

MB Gruppen består af en række virksomheder med hver sit speciale indenfor it. Samlet betyder det en gruppe af 150 dedikerede medarbejdere, der kan trække på hinandens ressourcer, og arbejde som en helhed.

MB Gruppens virksomheder

150 dedikerede medarbejdere

MB Gruppen har udviklet sig i takt med at nye forretningsområder er opstået, og der på den baggrund er etableret nye virksomheder. Der er også blevet opkøbt nogle virksomheder igennem årene, hvilket er grunden til en lang række af forskellige virksomheder, under samme paraply – MB Solutions.

Nedenfor ses en oversigt over de forskellige virksomheder og deres kompetencer.

Add-On Development er et software-udviklingshus i Hanoi, Vietnam, med omkring 40 medarbejdere. Add-On Development er specialister i udvikling af software baseret på Microsoft teknologier. 

Add-On Products udvikler og sælger softwareløsninger til ressourcebooking, integreret med Outlook. Samt systemet Ariadne til management af digitale skilte og multimedia-software. Løsningerne markedsføres over hele verden. 

Applikator udvikler Apps, hjemmesider og interaktive displayløsninger. Applikator har udviklet en række innovative løsninger indenfor velfærdsteknologi, der forbedrer livskvaliteten for borgerne, og samtidig sparer kommuner og regioner for ressourcer. Løsningerne er udviklet i tæt samarbejde med offentlige partnere, og fokus er på brugervenligheden, både for borgere og administratorer.
MB Solutions står for hosting og driftsupport af langt den største del af Applikators løsninger.

Active Window udvikler og sælger interaktive Apps og displayløsninger med primær fokus på turistinformationer. MB Solutions står for hosting og support af Active Window’s løsninger.

Cloud Retail Systems A/S (CRS) blev etableret primo 2016 baseret på en sammenlægning af aktiviteterne i virksomhederne Retail Planit og WinKAS.

CRS leverer IT løsninger til mere end 700 butikker i Skandinavien, og målsætningen er at blive den førende leverandør af Omni Channel løsninger til detailbranchen.

MB Solutions arbejder tæt sammen med CRS udviklingsteam omkring udviklingen af næste generation af løsninger.

CRS tæller ligeledes apps4all, web4all og WePay.

MB Gruppen - Invensus

Invensus er et software-udviklingshus i Kharkow, Ukraine. Invensus arbejder primært med udvikling af software for de øvrige virksomheder i MB Gruppen. Invensus beskæftiger pt. 35 højt kvalificerede specialister.

MB Gruppen - Winkas

WinKAS A/S udvikler og markedsfører løsninger til administration af foreninger, forbund og organisationer. WinKAS har desuden udviklet applikationer til kommuner, der håndterer lokalebookning, administration af tilskud og en “Foreningsportal”, der er borgernes indgang til kommunens foreningsliv. Løsningen er naturligvis tæt integreret med WinKAS foreningsløsninger.

Dynamics 365 - 365 Solutions

365 Solutions er en afdeling i MB Solutions, hvor fokus er på Office 365. 365 Solutions tager sig af alle aspekter indenfor implementering af Office 365. 365 Solutions er derfor ikke en selvstændig virksomhed, men et brand under MB Solutions.