• Touchskærm i Skagen sætter rekord i Juli måned
    Touchskærmen på Jacobs cafe i Skagen blev i juli måned benyttet af hele 1682 forskellige personer og havde mere end 7700 emnevisninger.
  • Visit Aarhus køber Active Window Virtuel Touch
    Turister kan nu få informationer døgnet rundt på ny storskærm på Skt. Clemens Torv
 
Aktuelle nyheder

Aabenraa Kommune har købt AW Virtuel touch til kommunens plejehjem

Aabenraa Kommune har købt Active Window Sensor Touch til kommunens plejehjem. På systemet er der installeret en række spil, der skal give de ældre både mentalt og fysisk motion.


Visit Aarhus køber Active Window Virtuel Touch

Tryk med en finger på ruden hos Nordea på Sankt Clemens Torv og bliv klogere på Aarhus. Så simpelt er det nu at få turistinformation i Aarhus Midtby.


Visit Holstebro køber 30 touchskærms løsninger

VisitHolstebro er endnu et af landet turistbureauer, der er hoppet med på digitaliserings bølgen ved at opstille 30 touch løsninger rundt omkring i kommunen.


Trekantområdet Danmark

Foreningen Trekantområdet Danmark er dannet af de seks kommuner i området: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Trekantområdet Danmark ønsker at styrke den fælles kulturindsats byerne imellem.  Fokus er på projekter inden for litteratur, musical, design og kunsthåndværk, kulturarv og turisme. Målsætningen er at øge aktivitetsniveauet mellem kulturaktørerne i trekantområdet. 

Vi er i Active Window stolte over at Trekantområdet Danmark har valgt os som samarbejdspartner på projektet. I tæt dialog med de ansvarlige indenfor specielt turismeområdet skal vi udvikle en digital platform, som skal styrke samarbejdet mellem kommunerne indenfor turismeområdet. 


Feel Like Denmark

Feel Like Denmark og Active Window er gået sammen om at udvikle et nyt formidlingskoncept/platform der kan systematisere, kategorisere og præsentere danske destinationers oplevelsestilbud på en ny og attraktiv måde - individuelt i forhold til ønsker.

Målsætningen med løsningen er:

- At lave en attraktiv og brugervenlig oplevelses-guide for de forskellige målgrupper
- At kommunikere meget visuelt modsat de meget tekst-tunge alternativer
- At inspirere til gode oplevelser på de danske destinationer / attraktioner
- At skabe overblik og interesse for fordybelse via et lækkert grafisk design og god navigation
- At lave et grafisk udtryk, der fungerer optimalt på alle platforme/medier


Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er et samarbejde på tværs af kommunegrænser for at fastholde og styrke Aarhus-området som ét af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft. Parterne i samarbejdet er Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers og Aarhus Kommune.

Business Region Aarhus og Active Window er gået sammen i udvikling af en interaktiv digital platform, der skal synliggøre de mange spændende attraktioner og aktiviteter regionen byder på.


Dansk Glasforsikring

Informationsarkitektur og responsive design
Forsikringsselskabet Dansk Glasforsikring ville gerne gøre deres website mere interaktivt og brugervenligt og henvendte sig i den forbildelse til Active Window, for at få udarbejdet ny informationsarkitektur og interaktionsdesign.

Opgaven lød på at optimere og udvikle sitets informationsarkitektur, interaktionsdesign samt gøre det generelle design mere nutidigt, så det blev mere brugervenligt og interaktivt. Relancering af websitet skal resultere i højere kundetilfredshed og loyalitet.

Professional sparring bragte projektet i hus
Den færdige informationsarkitektur og interaktionsdesign blev implementeret i løbet af juni måned 2012, og kontorchef og online ansvarlig hos Dansk Glasforsikring, Katja Randlev, fortæller om resultatet af det strategiske samarbejde med Active Window:

"Vi har samarbejdet med Active Window i forbindelse med relanceringen af vores ny website. Samarbejdet har bl.a. bestået af en række workshops, hvor vi i fællesskab har arbejdet os frem til nogle løsningsmodeller, der imødekommer vores ønsker og krav til en optimering af vores online kommunikation, kundeservice og salg,"-fortæller Katja Randlev og fortsætter:

"Active Window har igennem hele forløbet bidraget professionelt med konstruktive og nytænkende input til de udfordringer vi står overfor. Vi har været meget tilfredse med Active Window igennem hele forløbet. De har arbejdet hurtigt og har samtidig leveret den gode faglige sparring, der skal til, for at vi når i mål," Katja Randlev kontorchef og online ansvarlig.


Dansk Fartøjsforsikring

Active Window har leveret en Umbraco-baseret website til forsikringsselskabet Dansk Fartøjsforsikring. Selskabet har ønsket et website med en optimeret informationsarkitektur. Det nye site skal resultere i højere kundetilfredshed og loyalitet. Endvidere skal websitet give virksomheden en forbedret synlighed og konverteringsgrad, ligesom også de interne processer er blevet strømlinet.


Pleje og Omsorg i Aabenraa Kommune

Kommunikationen blandt ledere og ansatte indenfor pleje og omsorgs området i Aabenraa kommune har ikke fungeret optimalt. Medarbejderne har manglet relevante og let tilgængelige informationer tilpasset deres behov. Medarbejderne oplevede, at det interne kommunikationssystem indeholdt unødvendige informationer, både i form af for mange informationer, de ikke kunne bruge og mangel på nødvendige informationer. Medarbejderne oplevede eksempelvis, at organisationen ikke havde tilstrækkelig styring med informations-flowet. De manglede blandt andet retningsgivende dokumenter for, hvordan de skulle varetage deres arbejde. En intern undersøgelse viste, at kun ca. 30 % af informationerne på medarbejderportalen under Pleje & Omsorg var relevante for medarbejderne ude i driften.

Oplysningerne til medarbejderne blev videregivet ved hjælp af flere kommunikationsmidler såsom informationsmapper, opslagstavler, intranet, emails og møder. Midlerne fungerede dog langt fra optimalt. Informationsmapperne var uoverskuelige og ofte placeret steder, hvor de ikke blev brugt. Opslagstavlerne var også uoverskuelige og ikke opdaterede. Nogle steder anvendtes væggene til informationerne ligesom nogle lokationer havde over 20 opslagstavler, hvilket resulterede i overinformation. Endelig har flertallet af medarbejderne ikke adgang til en arbejdscomputer og har ingen email.

Formålet med samarbejdet mellem Aabenraa kommune og Active Window er at styrke den interne kommunikation ved at give medarbejderne i Pleje og Omsorg målrettede informationer i et lettilgængeligt, interaktivt medie. Der har således i projektet været stort fokus på informationsarkitekturen, således at informationssøgningen bliver så intuitiv som muligt.

 


Trachsel Trout

Trachsel Trout ønskede større synlighed på nettet
Dambruget Trachsel Trout ønsker et nyt website og eksklusivt website der skulle være med til at forbedre virksomhedens synlighed på nettet.

Opgaven lød på at optimere og udvikle sitets informationsarkitektur, interaktionsdesign samt gøre det generelle design mere moderne og nutidigt, så det blev mere brugervenligt og interaktivt. Relancering af websitet skal tiltrække flere kunder og give virksomheden en mere professionel profil.